Natvilten

Basistechniek: een bloem vervilten - YouTube


Op dezelfde manier kan je vilt ook hechten aan allerlei stoffen. Leg de stof als ondergrond en leg de viltwol erbovenop. Werk vervolgens verder met bovenvermelde basistechniek. Belangrijk is hier dat de stof waarop je het vilt wilt hechten voldoende "gaatjes" heeft waarmee het vilt zich kan hechten.