Iedere bestelling of aankoop bij EcoCrea BVBA brengt het onvoorwaardelijk aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden met zich mee. Ze zijn van toepassing op ieder product, iedere dienst en iedere levering. Enkel het Belgisch Recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden.

 

1. Afvalarm winkelen met eigen recipiënten en boodschappentas

 

EcoCrea is een afvalarme winkel. (Overbodige) verpakkingsmaterialen worden daarom zoveel mogelijk geweerd. De klant brengt zelf recipiënten en een boodschappentas mee om onze producten in te vervoeren.

Wel stelt EcoCrea hergebruikte materialen (oud papier van kranten en tijdschriften, oude verpakkingsdoosjes, …) ter beschikking voor wie zonder recipiënten langs komt

Wie geen boodschappentas mee heeft, kan aan de kassa kiezen uit volgende betalende tassen:

-een papieren tas

-een katoenen tas

EcoCrea bezit geen plastic tassen. Hou hiermee rekening bij regenweer.

EcoCrea BVBA is op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade of verlies van onze producten vanaf het moment dat u de winkel verlaat.

 

2. Kassaticket per e-mail

 

We versturen onze kassatickets bij voorkeur per e-mail. De klant wordt daarom altijd naar zijn e-mailadres gevraagd. Dit e-mailadres wordt enkel en alleen gebruikt voor het versturen van kassatickets. Wanneer de klant zich met hetzelfde e-mailadres inschrijft op onze nieuwsbrief, zal hij echter wel extra communicatie ontvangen. Wij hechten groot belang aan uw privacy en zullen uw e-mailadres op geen enkele manier doorgeven aan derden. Raadpleeg ons privacy beleid voor meer informatie. De klant kan aan de kassa uiteraard weigeren en vragen een afgedrukt ticket te ontvangen.

Wij drukken onze kassatickets op 100% gerecycleerd papier.

 

3. Betalingen

 

Elke aankoop dient onmiddellijk betaald te worden aan de kassa. EcoCrea laat geen enkele vorm van krediet toe aan particulieren. Facturen dienen betaald te zijn binnen 30 dagen na factuurdatum. Alle producten en resultaten van dienstverlening blijven volledig eigendom van EcoCrea totdat de betaling volledig voldaan in.

 

4. Prijzen

 

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief btw.

 

 

5. 3D-printen, lasercutten, graveren en frezen

 

EcoCrea laat hiervoor alleen materialen toe die ze zelf aankoopt. Andere materialen mogen in de toestellen van EcoCrea niet gebruikt worden.

 

De klant is volledig zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeleverde digitale bestanden. De klant dient er zich van bewust te zijn dat op gedownloade bestanden vaak auteursrechten rusten. De klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord EcoCrea geen bestanden aan te leveren die omwille van auteursrecht niet mogen geprint worden. EcoCrea BVBA kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken op het auteursrecht van door de klant aangeleverde bestanden.

 

De klant is eveneens volledig zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde digitale bestanden. Mislukkingen die te wijten zijn aan een slecht ontwerp, dienen door de klant volledig betaald te worden. Alle herdrukken (die alleen zullen gebeuren onder uitdrukkelijke toestemming van de klant) vallen eveneens volledig te zijner lasten.

 

6. 3D-geprinte artikelen voor verkoop

 

EcoCrea 3D-print een aantal artikelen zelf voor verkoop. We kiezen hiervoor om de klant de meest milieuvriendelijke oplossing te kunnen bieden. Hoewel we ons uiterste best doen de kwaliteit van deze producten te garanderen, kan zo’n product desondanks gebreken vertonen. Het wordt immers geprint met een nog volop in ontwikkeling zijnde techniek. De klant gebruikt het product volledig op eigen risico. EcoCrea BVBA is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door een gebrekkig product. EcoCrea verbindt zich ertoe deze voorwaarde expliciet mee te delen aan de klant bij aankoop van het product. Wanneer het product gedurende de eerste 6 maanden na aankoop geen gebrek vertoont heeft, wordt aangenomen dat het product zonder gebreken is.

 

Op dit product is de wettelijke garantie van toepassing. Wanneer het binnen 6 maanden na aankoop kapot gaat bij normaal gebruik, dient de klant het kapotte stuk binnen te brengen in onze winkel. EcoCrea zal het kosteloos vervangen.

 

7. Garantie

 

Op alle door EcoCrea verkochte artikelen is de wettelijke garantie van toepassing. Daarnaast kan er een bijkomende leveranciersgarantie van toepassing zijn. Deze garantie wordt meegedeeld bij de aankoop van het artikel.

 

8. Inschrijving en annulering van workshops

 

De klant dient zich voor elke workshop in te schrijven via onze website. Een inschrijving is pas definitief wanneer het volledige inschrijvingsgeld betaald is.

 

Als hij/zij toch niet kan (/kunnen) deelnemen aan een workshop, dient de klant ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Deze annulering kan schriftelijk op info@ecocrea.be of telefonisch op het nummer … met vermelding van naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer en de naam van de workshop.

 

Bij een annulering tot 14 dagen voor de workshop wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald. Bij een annulering vanaf 7 dagen voor de workshop betaalt de klant 10 € administratiekosten. Bij afwezigheid op de dag zelf moet de klant steeds de volledige deelnameprijs betalen. Bij annulering op de dag zelf om een gegronde reden (sterfgeval, ziekte, werk) krijgt de klant zijn inschrijvingsgeld min 10 € administratiekosten terugbetaald na voorlegging van een geldig bewijsstuk (overlijdensbericht, ziektebriefje, brief van de werkgever).

 

EcoCrea heeft het recht een workshop te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of als de workshopbegeleiding door ziekte of overmacht niet beschikbaar is. In dat geval betalen wij het volledige inschrijvingsbedrag terug zonder bijkomende schadevergoeding.

 

9. Bestellen en verkoop via de webshop - raadplegen van de website

 

Voor bestellingen en verkoop via onze webshop of het raadplegen van onze website zijn eveneens de Algemene Bestel- en Verkoopvoorwaarden van toepassing.

 

10. Klachten

 

Wij hechten groot belang aan klantentevredenheid. Mochten zich onverhoopt toch problemen, ongenoegen, vragen of dergelijke meer voordoen, neem dan zeker contact met ons op op het nummer … of via info@ecocrea.be. Wij zoeken graag samen naar de beste oplossing.

 

11. Geschillen

 

Bij geschillen is enkel het Belgisch Recht van toepassing. Enkel de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen zijn bevoegd voor geschillen.